Dobro došli u Kuhinja 2023

Dom učenika Kraljevo

Start

Funkcionalnosti

Moduli web aplikacije

Normativi

Kreiranje i uređivanje liste normativa

Radni nalozi

Izdavanje radnih naloga u kuhinji

Trebovanja/utrošak

Trebovanja i utrošak namirnica

O programu

Web aplikacija Kuhinja 2023 je skup funkcionalnosti koje kroz višekorisnički rad i uloge omogućuju administraciju domske kuhinje.

Komponente:

  • Baza artikala.
  • Baza konzumacija.
  • Rad sa normativima.
  • Izdavanje radnih naloga.
  • Trebovanje i utrošak namirnica.
  • Stanje magacina.